pasek Bolonia
Zapewnianie jakości kształcenia PDF Drukuj Email

 

 

Rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości kształcenia jest jednym z głównych celów Procesu Bolońskiego określonych w Deklaracji Bolońskiej w 1999 roku.


Dążąc do utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i uczynienia go konkurencyjnym oraz atrakcyjnym na świecie, ministrowie państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego zauważyli potrzebę utworzenia zbioru rozpoznawalnych i wspólnych standardów i wskazówek dotyczących jakości kształcenia.

 

W Komunikacie Berlińskim z 2003 roku zwrócili się do ENQA the European Association for Quality Assurance in Higher Education (Europejskia Sieć Współpracy na Rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym)http://www.enqa.eu/, aby przy współpracy z innymi organizacjami opracowała zestaw wskazówek i standardów zapewniania jakości.

ENQA logo

W wyniku prac ENQA współpracująvej z EUA, EURASHE i ESU (organizacje opisane są w dziale → Org. Międzynarodowe) powstał raport skierowany do ministrów, który następnie został przyjęty jako obowiązujący dla europejskiego szkolnictwa wyższego na Konferencji w Bergen w 2005 roku.

 

 


gwiazdkaSTANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE in European Higher Education Area [PDF pl] [PDF en]

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Standardów


Kierując się trzema podstawowymi zasadami: interesem studentów, autonomią uczelni oraz koniecznością zewnętrznego zapewniania jakości, twórcy raportu określili podstawowe wskazówki i standardy dla zapewniania jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Zawarte w raporcie wnioski i ustalenia pozwoliły na podjęcie działań i osiągniecie między innymi następujących celów:

  • wprowadzenie standardów wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości pozwoli na bardziej konsekwentne działania w dziedzinie jakości kształcenia w EOSW, a agencje i instytucje uzyskają możliwość stosowania wspólnych punktów odniesienia
  • stworzenie europejskiego rejestru agencji zapewniania jakości ułatwi wskazywanie agencji, które sa profesjonalne i wiarygodne w swoich ocenach

gwiasdka Podsumowanie standardów zapewniania jakości określonych w dokumencie:  [plik PDF]

 

 


gwiazdka EQAR - European Quality Assurance Register for Higher Education


EQAR

EQAR → http://www.eqar.eu/ został stworzony w marcu 2003 roku na podstawie zaleceń zawartych w dokumencie "Standards and Guidelines..".

Instytucjami odpowiedzialnymi za utworzenie rejestru były: ENQA, ESU, EUA i EURASHE.

Do zadań rejestru należy publikowanie i zarządzanie spisem europejskich agencji zewnętrznego zapewniania jakości kształcenia, które spełniają wymagania określone w dokumencie "Standards and Guidelines...".