pasek Bolonia
Odpowiedzialne Instytucje Państwowe PDF Drukuj Email


Założenia Procesu Bolońskiego realizowane są z poszanowaniem autonomii i tradycji poszczególnych państw uczestniczących. Z tego powody poszczególne narzędzia Procesu wprowadzane są w różnym tempie.


Poszczególne instytucje biorące udział w realizacji założeń Procesu pełnią różną rolę, zależna od ich statusu prawnego i działalności. W Polsce są to między innymi:

 

 

 

herb

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koordynacja realizacji Procesu Bolońskiego w każdym kraju jest zadaniem Ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe.
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-miedzynarodowe/proces-bolonski/

Bologna contact person: Pani Maria Bołtruszko, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Departament Strategii Ministerstwa

 

 

Krasp

KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP jako zrzeszenie rektorów akademickich szkół polskich, posiada osobny byt prawny umocowany Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” i reprezentuje oficjalne stanowisko środowiska akademickiego. Stanowi również ciało opiniodawcze, w wielu sprawach komentując działania Ministerstwa.

www.krasp.org.pl/

 


bologna

Eksperci Bolońscy

18 – osobowy zespół ekspertów Bolońskich (poprzednio: Zespół Promotorów Bolońskich) powołany został przez Ministra Edukacji i Sportu przy współpracy z Komisją Europejską. Eksperci mają za zadanie promować Proces Boloński w środowisku akademickim poprzez wspieranie szkół w realizacji założeń Procesu, uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach i seminariach oraz w wizytach o charakterze monitoringowo-kontrolnym.

http://ekspercibolonscy.org.pl/

 


FRSE

 

 

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates-Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa. Głównym celem Fundacji jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko.

www.frse.org.pl/

 

BUWiWM

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Biuro jest jednostką podległą ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego i zajmuje się koordynacja i organizacja rekrutacji polskich naukowców na stypendia zagraniczne oraz kształcenia cudzoziemców w Polsce i uznawania ich wcześniejszego wykształcenia.

www.buwiwm.edu.pl