pasek Bolonia
Słowniki PDF Drukuj Email

 


Słowniczek terminów dotyczących zajęć i oceniania stosowanych w USOS [plik PDF], Metody nauczania (słowniczek pojęć) [plik PDF], Metody oceny pracy studenta (słowniczek pojęć) [plik PDF]

 


Słownik nazw kierunków i specjalności prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim

w językach: polski - angielski - niemiecki - francuski - hiszpański - rosyjski  [Plik XLS]

 

 

Słowniczek terminów dotyczących obszarów, dyscyplin i dziedzin naukowych [Plik PDF

 

 

Słownik polsko - angielski nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego stosowanych w USOS [Plik PDF]

 


Słowniczek_suplement do dyplomu [plik PDF]

 


Uchwała Nr 271/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nazw kierunków studiów w języku angielskim [Plik PDF]

uchwała, na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", wymienia rekomendowanie tłumaczenie na język angielski nazw kierunków na polskich uczelniach

 

Polsko - angielski słowniczek Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wersja 1,3; maj 2009r. [Plik PDF]

słowniczek terminów związanych z opisem kierunków studiów oraz przebiegu studiów opracowany przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: dr Agatę Kocia i mgr Michała Szkałubę; zatwierdzony przez Dziekana prof. dr hab. Tomasza ŻyliczaPolsko - Angielski i Angielsko - Polski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji [Aplikacja - Plik EXE]

Opracowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; wyd. 2 popr. przygotowała Ewa Kolanowska

Publikacja dofinansowana ze środków programu SOCRATES - Erasmus

! żeby skorzystać z glosariusza należy pobrać plik i następnie uruchomić na stacji roboczej