pasek Bolonia
Materiały do pobrania PDF Drukuj Email

 

Rekomendujemy zapoznanie się z materiałami na stronie internetowej Zespołu Ekspertów Bolońskich

http://www.ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

 

 


DOKUMENTY POLSKIE


Znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” [Plik PDF]

 

Rozporządzenie MENiS z dn. 12 października 2006 r. w sprawie kierowania osób za granicę w celach dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych oraz szczególnych praw tych osób [Plik PDF]

 

Rozporządzenie MENiS z dn. 3 października 2006 r. w sprawie warunków  trybu przenoszenia osiągnięć studenta [Plik PDF]


 


DOKUMENTY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

! REGULAMIN STUDIÓW na Uniwersytecie Warszawskim - w j. polskim [Plik PDF PL], w j. angielskim [Plik PDF EN]


Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez Uniwersytet Warszawski do innej uczelni w celu realizacji części programów studiów [Plik PDF]

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie postępowania kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania oferty dydaktycznej jednostek w systemie obsługi studiów USOS [Plik PDF]

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotów w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) [Plik PDF]

"Sylabus krok po kroku" praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu [Plik PDF]

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu  Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS [Plik PDF]

Uchwała nr 88 Senatu UW z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia jednolitych studiów magisterskich na studia pierwszego i drugiego stopnia [Plik PDF]

! Pismo Pro-rektor ds. studenckich prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior adresowane  do prodziekanów i dyrektorów ds. studenckich jednostek organizacyjnych UW w sprawie prawidłowego uznawania punktów ECTS oraz przeliczania ocen uzyskanych na studiach w uczelniach zagranicznych [Plik PDF]

 

 

RAPORTY,  OPRACOWANIA, PUBLIKACJE


“A Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes”, Bilbao, Groningen, Haga 2010; przewodnik dotyczący budowy programów studiów w oparciu o efekty kształcenia (opracowany w wyniku projektu "Competences in Recognition and Education 2" – CoRe 2); [plik PDF]


Publikacja "Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide", Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan; [plik PDF]

 

Podręcznik "Autonomia Programowa Uczelni, Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego" / Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3.  [Plik PDF]


prof. Andrzej Kraśniewski, "Proces Boloński to już 10 lat", Warszawa 2009 [Plik PDF]


dr Tomasz Saryusz-Wolski, „System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów”, Warszawa 2006 [Plik PDF]


prof. Andrzej Kraśniewski, „Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe”, Warszawa 2006 [Plik PDF]


Jolanta Katarzyna Szymańska, "Proces Boloński i europeizacja szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego", praca magisterska na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2006 [Plik PDF]

 

! Nowy przewodnik ECTS [PLIK PDF]


Przewodnik ECTS z 2009 roku -  w języku polskim [Plik PDF_PL] w języku angielskim [Plik PDF_EN]


BOLOGNA BEYOND 2010 - Report on the development of the European Higher Education Area, Background paper for the Bologna Follow-up Group prepared by the Benelux Bologna Secretariat, Leuven/Louvain-la-Neuve Ministerial Conference 28-29 April 2009 [Plik PDF]


znaczek EHEA Bologna 1999-2010: Achievements, Challenges and Perspectives, Bologna Ministerial Anniversary 2010 [Plik PDF]