pasek Bolonia
Narzędzia Procesu Bolońskiego PDF Drukuj Email

 

Głównym celem Procesu Bolońskiego było utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (ang.: European Higher Education Area), który jest obszarem wspólnym dla instytucji szkolnictwa wyższego państw europejskich,  umożliwiającym szeroką współpracę, wymianę doświadczeń akademickich oraz mobilność studentów i pracowników uczelni.


Aby założenia te były możliwe, potrzebna była harmonizacja systemów szkolnictwa wyższego państw biorących udział w Procesie.

HARMONIZACJA

nie oznacza wprowadzenia we wszystkich krajach jednakowego systemu szkolnictwa wyższego, ale stworzeniu struktur, narzędzi i procedur umożliwiających rozpoznawanie kwalifikacji i dyplomów z różnych krajów oraz ich porównywanie, przy poszanowaniu tradycji szkolnictwa wyższego poszczególnych krajów.

 

 

gwiasdka Dla realizacji założeń EOSW służą narzędzia Procesu Bolońskiego:


strzalka studia dwu i trzystopniowe;
strzalka punktowy system rozliczania osiągnięć studentów – ECTS;
strzalka suplement do dyplomu;
strzalka programy propagujące mobilność studentów i wykładowców;
strzalka procedury i standardy zapewniania jakość kształcenia;
strzalka wprowadzenie efektów uczenia się do opisu programów kształcenia;
strzalka europejskie i krajowe struktury kwalifikacji;

 

 


Narzędzia te wynikają z głównych kierunków działań określanych na konferencjach przez Ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe. Umożliwiają czytelny i zrozumiały sposób opisu programów studiów i osiągnięć studentów, ułatwiają mobilność a tym samym współpracę międzynarodową przy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.

W poszczególnych krajach oraz na uczelniach stopień zaawansowania we wprowadzaniu tych narzędzi jest różny. Jednak obecnie przyjmuje się, iż we wszystkich państwach uczestniczących w Procesie Bolońskim narzędzia te zostały wprowadzone.

  


Aby dowiedzieć się więcej o wprowadzaniu narzędzi Procesu Bolońskiego na Uniwersytecie Warszawskim należy przejść do częściProces Boloński na UW.