Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości 

Licznik

Odsłon : 222457
EHEA
pasek Bolonia
Witamy na stronie Procesu Bolońskiego UW
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

oraz radosnego, wiosennego nastroju

wszystkim pracownikom i studentom życzy

 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego
 

 
Challenges in Internationalisation PDF Drukuj Email

W dniu 26 marca 2014 r. w auli Gmachu Starego BUW-u odbyła się konferencja "Challenges in Internationalisation", organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council.


Podczas konferencji przedstawiono wyzwania związane z rosnącą potrzebą formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych. Poruszone zostały m.in. kwestie kompetencji językowych studentów i nauczycieli akademickich, metodyki CLIL i EMI, praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych (w języku angielskim). Mówcy, uznani specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawili propozycje rozwiązań, przykłady dobrych praktyk, które mogą okazać się pomocne w procesie ciągłego doskonalenia i umiędzynaradawiania kształcenia na poziomie wyższym. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami: • dr Danuta Romaniuk, Towards an International University: Benefits, Challenges and Recommendations [PLIK PDF]
 • Beata Skibińska, Erasmus+ 2014-2020 – new inspiring opportunities for higher education institutions to cooperate [PLIK PDF]

 • Karolina Pietkiewicz, What does „internationalisation” mean? Students’ perspective on cross-border diversification of education [PLIK PDF]

 • Prof. José Luis Alonso, dr hab. Jakub Urbanik, Between Acquisition by Usucaption and Prescription: The Meanders of the Law Teaching in a Foreign Language [PLIK PDF]

 • Prof. Jolanta Sujecka-Zając, Specialised Discourse in a Foreign Language in Polish Didactics in Higher Education [PLIK PDF]

 • Małgorzata Kurpias, Language assessment for HE (IELTS) [PLIK PDF]

 • Pat Killingley, Internationalisation: perspectives from the UK [PLIK PDF]

 • Richard Cowen, Micro-teaching/mini demo session of Academic Teaching Excellence course [PLIK PDF]
 • Barbara Górska, Resources, support for academic teachers [PLIK PDF]

 • dr Ewa Guz, Content and Language Integrated Learning [PLIK PDF]

 • dr Jacek Romaniuk, The advancement of didactic and language skills of academic staff teaching in English [PLIK PDF]Szczegółowy program konferencji.W razie pytań prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY:
W dniu 26 marca 2014 r. odbyła się konferencja "Challenges in Internationalisation", organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council.
 
EGRACONS PDF Drukuj Email

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Egracons (Europejski System Przeliczania Ocen), w którego prace zaangażował się także Uniwersytet Warszawski. Jego celem jest wypracowanie narzędzia umożliwiającego dokładną interpretację stopni otrzymanych na zagranicznej uczelni i uczciwe przeliczenie ich na ocenę w instytucji macierzystej. Nowe narzędzie powinno przynieść korzyści zarówno studentom, pracownikom naukowym, pracownikom administracji uniwersyteckiej, jak i przyszłym pracodawcom.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem mailowym http://egracons.eu/.

 


 
Suplement do dyplomu PDF Drukuj Email

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją  Krajowego Centrum Europass zatytułowanej "Suplement do dyplomu. Przewodnik: krok po kroku" (autorstwa Jolanty Urbanikowej, Marii Misiewicz oraz Ryszarda Rasińskiego).

 

 

W wyniku prac podjętych w latach 1996-1998 w ramach projektu pilotażowego "Suplement do dyplomu" powstał dokument stanowiący swego rodzaju załącznik do dyplomu szkoły wyższej, przedstawiający pełną i obiektywną informację o zdobytych przez wymienioną w nim osobę kwalifikacjach. W 2003 roku podczas berlińskiej konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe postanowiono, że począwszy od 2005 roku każdy student kończący studia  powinien automatycznie i bezpłatnie otrzymać suplement do dyplomu.

 

 

Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, nie tylko informuje o korzyściach płynących z poprawnie wypełnionego suplementu do dyplomu dla wszystkich zainteresowanych stron, ale także zawiera wskazówki jak wypełniać ten dokument. 
Publikacje dotyczące Procesu Bolońskiego PDF Drukuj Email


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i publikacjami odnoszącymi się do działań związanych z Procesem Bolońskim.W dniach 26-27.04.2012 odbyła się w Bukareszcie Konferencja Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA). W konferencji uczestniczyło 47 delegacji krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, przedstawiciele Komisji Europejskiej, delegacje 23 państw spoza Obszaru, oraz przedstawiciele kilkunastu międzynarodowych organizacji działających w sektorze szkolnictwa wyższego. Konferencji towarzyszyło jeszcze jedno wydarzenie - Bologna Policy Forum - skierowane do krajów spoza Europy zainteresowanych osiągnięciami Procesu Bolońskiego. Powyższe spotkania zaowocowały ogłoszeniem następujących dokumentów:


Bucharest Ministerial Communiqué [plik PDF], który wyznacza priorytetowe obszary działania na najbliższe lata:


 • zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich
 • zwiększenie zatrudnialności absolwentów
 • poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności


EHEA Mobility Strategy [plik PDF]

Bolonia Policy Forum Statement [plik PDF]


Na stronie internetowej poświęconej Konferencji Ministrów opublikowano szereg dokumentów mających wpływ na kształt Komunikatu, w tym raporty z grup roboczych Bolonia follow-up group [link]. Kilka słów podsumowujących Konferencję znajdą Państwo na stronie MNiSW [link].Ukazał się również raport Komisji Europejskiej The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report („Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego 2012: Raport z wdrażania Procesu Bolońskiego”). Autorzy publikacji przeanalizowali wiele zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego (kwestie związane z mobilnością i uczeniem się przez całe życie, systemy zapewnienia jakości, struktury dyplomów i kwalifikacji).


Raport Komisji Europejskiej [plik PDF]


Istnieje także możliwość zapoznania się ze streszczeniem raportu w języku angielskim [plik PDF] oraz z krótkim komunikatem prasowym w języku polskim [plik PDF].Ponadto na stronie Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej jest dostępna publikacja „State of Play of The Bologna Process in The Tempus Partner Countries (2012)” [plik PDF].

 


 
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym PDF Drukuj Email


18 marca 2011 roku Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Naniesione poprawki dają prawne podstawy do dalszego realizowania zmian w obszarze szkolnictwa wyższego w duchu postulatów i rozwiązań Procesu Bolońskiego.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2011 r.


W p r o w a d z o n e   z m i a n y   d o t y c z ą   m. i n.


budowania nowego modelu kształcenia zgodnego z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji stanowiących jedno z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego

przyznają uczelniom szeroką autonomię w sferze dydaktyki, co pozwoli im na tworzenie nowych kierunków w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

finansowania szkolnictwa wyższego w zależności od jakości kształcenia

Zainteresowanych wszystkimi zmianami dotyczącymi obszaru szkolnictwa wyższego w świetle naniesionych poprawek zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem ustawy [plik PDF].Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w listopadzie rozporządzenie dotyczace Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z samym rozporządzeniem, jak i załacznikami do powyższego dokumnetu, w których zestawiono efekty kształcenia dla wszystkich ośmiu obszarów nauk [załącznik 1; załącznik 2].Prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym zaowocowały szeregiem rozporządzeń, z których przedstawiamy Państwu te, które odnoszą się do kwestii budowy programów kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, czy kwestii preznoszenia przez studenta zaliczonych zajęć. Wszystkie rozporządzenia dostępne są na stronie BIP MNiSW [link].

 


wzorcowe efekty kształcenia dla grupy pięciu kierunków studiów (pedagogika, matematyka, filozofia, elektronika, instrumentalistyka)


rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i określonym poziomie (w tym między innymi podkreślenie potrzeby definiowania efektów kształcenia w budowaniu programu studiów)

 

rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

! rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich oraz rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostakch naukowych


dokument dotyczący warunków i trybu preznoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą


dokument dotyczący tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu oraz rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

 

W odpowiedzi na ministerialne rozporządzenia Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął działania związane z dostosowaniem się do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. W efekcie prezentujemy Państwu

 

Uchwałę nr 405 wraz z załącznikiem zawierającym wytyczne w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów


Zarządzenie Rektora UW nr 44 w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia.

 

 


 
KRK od teorii do praktyki PDF Drukuj Email

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie nabrały tempa prace związane z wprowadzeniem w życie Krajowych Ram Kwalifikacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wybranymi materiałami stanowiącymi zarówno odpowiedź na pytanie, co kryje się pod pojęciem KRK, ale też stanowiące zbiór wskazówek i porad z zakresu projektowania programów studiów w oparciu o efekty kształcenia.


Jako materiał poglądowy przedstawiamy prezentacje:

 

ekspertki bolońskiej prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej dotyczące projektowania programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia (plik PDF) oraz samego pojęcia Krajowych Ram Kwalifikacji (plik PDF)


eksperta bolońskiego prof. dr hab. inż. Andrzeja Kraśniewskiego ilustrujące na przykładzie obszaru nauk technicznych budowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia (budowa programów studiów, budowa programów - efekty kształcenia, oraz przykładowe opisy przedmiotów z uwzględnieniem efektów kształcenia: plik 1, plik 2

 

Wyżej wymienione i wiele innych materiałów znajdą Państwo na stronie → www.ekspercibolonscy.pl/prezentacje. Strona jest systematycznie uzupełniana o nowe prezentacje, zachęcamy więc do jej regularnego monitowania.


Poza tym polecamy Państwa uwadze:


! najnowszą publikację prof. Andrzeja Kraśniewskiego "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?"

 

publikację, która w czytelny sposób prowadzi przez proces formułowania efektów kształcenia; "Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide", Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan [plik PDF]


materiały umieszczane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego → www.nauka.gov.pl/.../krajowe-ramy-kwalifikacji/


Informacje o dotychczasowym projekcie dotyczącym opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Polski znajdujące się na stronie → www.krk.org.pl

 


 
Efekty kształcenia i uczenie zorientowane na studenta PDF Drukuj Email


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi pod poniższym adresem internetowymhttp://oslo2011.bolognaexperts.net/page/background-documents-website-links.


Wśród publikacji znajdą Państwo materiały dotyczące budowy programów studiów na bazie efektów kształcenia , pakiet narzędziowy dotyczący zagadnień uczenia zorientowanego na studenta (Student-Centred Learning), czy przewodnik dotyczący formułowania efektów kształcenia (opracowany w wyniku projektu "Competences in Recognition and Education 2" – CoRe 2).