Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Licznik

Odsłon : 352355
EHEA
pasek Bolonia
Witamy na stronie Procesu Bolońskiego UW
EGRACONS PDF Drukuj Email

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu Egracons (Europejski System Przeliczania Ocen), w którego prace zaangażował się także Uniwersytet Warszawski, udało się stworzyć narzędzie umożliwiające dokładną interpretację stopni otrzymanych na zagranicznej uczelni i uczciwe przeliczanie ich na oceny w instytucji macierzystej, co powinno przynieść korzyści zarówno studentom, pracownikom naukowym i pracownikom administracji uniwersyteckiej, jak i przyszłym pracodawcom.

 

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z listem wystosowanym przez osoby koordynujące projektem. Z uwagi na pierwsze  uruchomienie nowatorskiego narzędzia oraz kompletowanie bazy danych niezbędnych do jego właściwego funkcjonowania, przedstawiamy apel zachęcający do jego testowania i rozpowszechniania wiedzy o nim wśród wszystkich zainteresowanych partnerów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dear colleagues,

I wish to inform you that our university is a partner in the Egracons project of the European Commission (http://egracons.eu/). The aim of the project has been to create an online Grade Conversion Tool to enable universities to translate grades received by exchange students into their national systems in a fair and objective way. I’m pleased to inform you that this pioneering tool has now been launched in its first release and is now available for testing and use by all universities across Europe.

Now is the time to submit your grading tables if you would like your university to be included in the version that will be officially launched after the summer. Submitting your tables guarantees access to the conversion tool.

The first release  of the Egracons tool was received positively by both the Egracons project partners and the external evaluator who pointed to its major qualities such as: user-friendly and intuitive interface, transparent and objective methodology, and a unique approach towards the transcript of grades guaranteed to all universities in Europe. These are the reasons why I would like to recommend you to join the Egracons Grade Conversion system by providing your grading table in a template form available here http://egracons.eu/document/grading-table-instructions-and-template and sending it to Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

In order to understand the concept of the Egracons tool, I’d like to refer you to a short video explaining how the tool works:

https://www.youtube.com/watch?v=KnicnQG3-K8

http://egracons.eu/sites/default/files/Egracons_9914_0.mp4


We also recommend the Egracons facebook page https://www.facebook.com/Egracons.eu where you can follow other project related activities.

So far, the users of the tool have provided positive feedback, considering it a “turning point in the evolution of mobility schemes, not only in Europe but worldwide”. Furthermore, we wish to add that the tool had been strongly supported and promoted by the European Commission by making a reference to it in the new ECTS Guide.

Therefore, we invite you to contribute to the improvement and fine tuning of this tool, by sending your own grading tables and your suggestions to us, as well as to the team of the Egracons project at Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. and Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Should  you need further explanations or help do not hesitate to contact us.

We look forward to collaborating with you in this framework, too, and we thank you for your interest.


[LIST/PLIK PDF]


 
Skala ocen ECTS PDF Drukuj Email

 

Uprzejmie informujemy, że skala ocen ECTS (A,B,C,D,E,F, FX) nie jest już stosowana do przeliczania ocen studentów. Przeliczenia (konwersji) ocen można dokonać na podstawie porównania rozkładu statystycznego ocen wystawianych we współpracujących uczelniach. Rozkłady ocen dla obszarów kształcenia lub grup programów kształcenia, można pobrać z USOS (dostęp: sprawozdawczość > rozkład ocen).


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją [Plik PDF].

 

Szczegółowe instrukcje oraz odpowiednie regulacje uczelniane zostaną opublikowane wkrótce.

 


 

 

 
Ewaluacja biegłości językowej PDF Drukuj Email

W dniu 22 września 2014 roku w budynku Wydziału Neofilologii odbyła się konferencja "Ewaluacja biegłości językowej - od pomiaru do sztuki pomiaru" organizowaną przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej przy współudziale Pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych pani Jolanty Urbanikowej oraz we współpracy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji.


Jej celem była refleksja nad wyzwaniami, jakie stawia kształceniu uniwersyteckiemu rzetelna ewaluacja biegłości językowej, która staje się podstawą jej certyfikowania. W UW nad stroną merytoryczną procesu certyfikowania biegłości językowej czuwa Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, w skład której wchodzą specjaliści reprezentujący wszystkie jednostki prowadzące lektoraty z języków obcych (35 języków!). Starania Rady dotyczą przede wszystkim opracowania formatów dla egzaminów z języków obcych na poziomach A2-C2, które pozwolą na trafną i rzetelną ocenę poziomu biegłości językowej odnoszącą się do skal biegłości proponowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Rada Europy, 2001). W roku 2013/2014 poziomy B1 – B2 i C1 zyskały w UW, w pewnym sensie, ”kolejną odsłonę” swoich formatów. Stało się to okazją do częściowego choćby podsumowania i przypomnienia, przed jakimi wyzwaniami stają zespoły pracujące nad poświadczaniem biegłości językowej, czym jest pomiar biegłości językowej rozumiany nie tylko w sensie psychometrycznym, ale szerzej, jako ewaluacja kompetencji.


Zaproszeni do dyskusji specjaliści ewaluacji z różnych języków przedstawili kluczowe dla tego zagadnienia kwestie związane z opracowywaniem zadań testowych z poszczególnych działań językowych (rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, testu użycia języka, testu pisania i mówienia) oraz podzielili się swoim doświadczeniem i propozycjami podniesienia jakości procesu ewaluacji biegłości językowej w kształceniu uniwersyteckim.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

 

 • prof. Jolanta Sujecka-Zając, Ludmiła Sobolew, Ramy teoretyczne i praktyczne ewaluacji kompetencji językowych. Przykład egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim [PLIK PDF]
 • Jolanta Urbanikowa, Certyfikacja, dobre i nie tak dobre praktyki [PLIK PDF]
 • dr Anna Józefa Lewkowicz, Developing appropriate monolingual assessment criteria for tests of many languages: issues and challenges [PLIK PDF]
 • Beata Skibińska, Kompetencje językowe w programie Erasmus + [PLIK PDF]
 • Tomasz Żółtak, Liczba zadań a rzetelność testu na przykładzie testów biegłości językowej z języka angielskiego [PLIK PDF]
 • prof. Marek Świdziński, Testowanie biegłości językowej w zakresie języków wizualno-przestrzennych [PLIK PDF]
 • dr Christoph Janasiak, Olgierd Uziembło, Motywacje certyfikowania języków Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej [PLIK PDF]
 • dr hab. Iwona Janowska, Certyfikacja języka polskiego jako obcego: problemy i wyzwania. Bilans dziesięciolecia. [PLIK PDF]
 • dr Józef Dobrowolski, dr Wojciech Sosnowski, Swojskie klimaty w testowaniu z języka rosyjskiego [PLIK PDF]
 • dr Jitka Lukášová, Testowanie rozumienia ze słuchu w Republice Czeskiej [PLIK PDF]
 • dr Małgorzata Molska, Ewaluacja sumująca a rozwijanie kompetencji językowych [PLIK PDF]

 

Szczegółowy program konferencji [Plik PDF]. 
Challenges in Internationalisation PDF Drukuj Email

W dniu 26 marca 2014 r. w auli Gmachu Starego BUW-u odbyła się konferencja "Challenges in Internationalisation", organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council.


Podczas konferencji przedstawiono wyzwania związane z rosnącą potrzebą formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych. Poruszone zostały m.in. kwestie kompetencji językowych studentów i nauczycieli akademickich, metodyki CLIL i EMI, praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych (w języku angielskim). Mówcy, uznani specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawili propozycje rozwiązań, przykłady dobrych praktyk, które mogą okazać się pomocne w procesie ciągłego doskonalenia i umiędzynaradawiania kształcenia na poziomie wyższym. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami: • dr Danuta Romaniuk, Towards an International University: Benefits, Challenges and Recommendations [PLIK PDF]
 • Beata Skibińska, Erasmus+ 2014-2020 – new inspiring opportunities for higher education institutions to cooperate [PLIK PDF]

 • Karolina Pietkiewicz, What does „internationalisation” mean? Students’ perspective on cross-border diversification of education [PLIK PDF]

 • Prof. José Luis Alonso, dr hab. Jakub Urbanik, Between Acquisition by Usucaption and Prescription: The Meanders of the Law Teaching in a Foreign Language [PLIK PDF]

 • Prof. Jolanta Sujecka-Zając, Specialised Discourse in a Foreign Language in Polish Didactics in Higher Education [PLIK PDF]

 • Małgorzata Kurpias, Language assessment for HE (IELTS) [PLIK PDF]

 • Pat Killingley, Internationalisation: perspectives from the UK [PLIK PDF]

 • Richard Cowen, Micro-teaching/mini demo session of Academic Teaching Excellence course [PLIK PDF]
 • Barbara Górska, Resources, support for academic teachers [PLIK PDF]

 • dr Ewa Guz, Content and Language Integrated Learning [PLIK PDF]

 • dr Jacek Romaniuk, The advancement of didactic and language skills of academic staff teaching in English [PLIK PDF]Szczegółowy program konferencji.ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY:
W dniu 26 marca 2014 r. odbyła się konferencja "Challenges in Internationalisation", organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council.
 
Suplement do dyplomu PDF Drukuj Email

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją  Krajowego Centrum Europass zatytułowanej "Suplement do dyplomu. Przewodnik: krok po kroku" (autorstwa Jolanty Urbanikowej, Marii Misiewicz oraz Ryszarda Rasińskiego).

 

 

W wyniku prac podjętych w latach 1996-1998 w ramach projektu pilotażowego "Suplement do dyplomu" powstał dokument stanowiący swego rodzaju załącznik do dyplomu szkoły wyższej, przedstawiający pełną i obiektywną informację o zdobytych przez wymienioną w nim osobę kwalifikacjach. W 2003 roku podczas berlińskiej konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe postanowiono, że począwszy od 2005 roku każdy student kończący studia  powinien automatycznie i bezpłatnie otrzymać suplement do dyplomu.

 

 

Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, nie tylko informuje o korzyściach płynących z poprawnie wypełnionego suplementu do dyplomu dla wszystkich zainteresowanych stron, ale także zawiera wskazówki jak wypełniać ten dokument. 
Publikacje dotyczące Procesu Bolońskiego PDF Drukuj Email


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i publikacjami odnoszącymi się do działań związanych z Procesem Bolońskim.W dniach 26-27.04.2012 odbyła się w Bukareszcie Konferencja Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA). W konferencji uczestniczyło 47 delegacji krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, przedstawiciele Komisji Europejskiej, delegacje 23 państw spoza Obszaru, oraz przedstawiciele kilkunastu międzynarodowych organizacji działających w sektorze szkolnictwa wyższego. Konferencji towarzyszyło jeszcze jedno wydarzenie - Bologna Policy Forum - skierowane do krajów spoza Europy zainteresowanych osiągnięciami Procesu Bolońskiego. Powyższe spotkania zaowocowały ogłoszeniem następujących dokumentów:


Bucharest Ministerial Communiqué [plik PDF], który wyznacza priorytetowe obszary działania na najbliższe lata:


 • zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich
 • zwiększenie zatrudnialności absolwentów
 • poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności


EHEA Mobility Strategy [plik PDF]

Bolonia Policy Forum Statement [plik PDF]


Na stronie internetowej poświęconej Konferencji Ministrów opublikowano szereg dokumentów mających wpływ na kształt Komunikatu, w tym raporty z grup roboczych Bolonia follow-up group [link]. Kilka słów podsumowujących Konferencję znajdą Państwo na stronie MNiSW [link].Ukazał się również raport Komisji Europejskiej The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report („Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego 2012: Raport z wdrażania Procesu Bolońskiego”). Autorzy publikacji przeanalizowali wiele zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego (kwestie związane z mobilnością i uczeniem się przez całe życie, systemy zapewnienia jakości, struktury dyplomów i kwalifikacji).


Raport Komisji Europejskiej [plik PDF]


Istnieje także możliwość zapoznania się ze streszczeniem raportu w języku angielskim [plik PDF] oraz z krótkim komunikatem prasowym w języku polskim [plik PDF].Ponadto na stronie Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej jest dostępna publikacja „State of Play of The Bologna Process in The Tempus Partner Countries (2012)” [plik PDF].

 


 
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym PDF Drukuj Email


18 marca 2011 roku Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Naniesione poprawki dają prawne podstawy do dalszego realizowania zmian w obszarze szkolnictwa wyższego w duchu postulatów i rozwiązań Procesu Bolońskiego.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2011 r.


W p r o w a d z o n e   z m i a n y   d o t y c z ą   m. i n.


budowania nowego modelu kształcenia zgodnego z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji stanowiących jedno z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego

przyznają uczelniom szeroką autonomię w sferze dydaktyki, co pozwoli im na tworzenie nowych kierunków w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

finansowania szkolnictwa wyższego w zależności od jakości kształcenia

Zainteresowanych wszystkimi zmianami dotyczącymi obszaru szkolnictwa wyższego w świetle naniesionych poprawek zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem ustawy [plik PDF].Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w listopadzie rozporządzenie dotyczace Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z samym rozporządzeniem, jak i załacznikami do powyższego dokumnetu, w których zestawiono efekty kształcenia dla wszystkich ośmiu obszarów nauk [załącznik 1; załącznik 2].Prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym zaowocowały szeregiem rozporządzeń, z których przedstawiamy Państwu te, które odnoszą się do kwestii budowy programów kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, czy kwestii preznoszenia przez studenta zaliczonych zajęć. Wszystkie rozporządzenia dostępne są na stronie BIP MNiSW [link].

 


wzorcowe efekty kształcenia dla grupy pięciu kierunków studiów (pedagogika, matematyka, filozofia, elektronika, instrumentalistyka)


rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i określonym poziomie (w tym między innymi podkreślenie potrzeby definiowania efektów kształcenia w budowaniu programu studiów)

 

rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

! rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich oraz rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostakch naukowych


dokument dotyczący warunków i trybu preznoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą


dokument dotyczący tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu oraz rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

 

W odpowiedzi na ministerialne rozporządzenia Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął działania związane z dostosowaniem się do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. W efekcie prezentujemy Państwu

 

Uchwałę nr 405 wraz z załącznikiem zawierającym wytyczne w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów


Zarządzenie Rektora UW nr 44 w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia.

 

 


 
KRK od teorii do praktyki PDF Drukuj Email

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie nabrały tempa prace związane z wprowadzeniem w życie Krajowych Ram Kwalifikacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wybranymi materiałami stanowiącymi zarówno odpowiedź na pytanie, co kryje się pod pojęciem KRK, ale też stanowiące zbiór wskazówek i porad z zakresu projektowania programów studiów w oparciu o efekty kształcenia.


Jako materiał poglądowy przedstawiamy prezentacje:

 

ekspertki bolońskiej prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej dotyczące projektowania programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia (plik PDF) oraz samego pojęcia Krajowych Ram Kwalifikacji (plik PDF)


eksperta bolońskiego prof. dr hab. inż. Andrzeja Kraśniewskiego ilustrujące na przykładzie obszaru nauk technicznych budowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia (budowa programów studiów, budowa programów - efekty kształcenia, oraz przykładowe opisy przedmiotów z uwzględnieniem efektów kształcenia: plik 1, plik 2

 

Wyżej wymienione i wiele innych materiałów znajdą Państwo na stronie → www.ekspercibolonscy.pl/prezentacje. Strona jest systematycznie uzupełniana o nowe prezentacje, zachęcamy więc do jej regularnego monitowania.


Poza tym polecamy Państwa uwadze:


! najnowszą publikację prof. Andrzeja Kraśniewskiego "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?"

 

publikację, która w czytelny sposób prowadzi przez proces formułowania efektów kształcenia; "Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide", Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan [plik PDF]


materiały umieszczane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego → www.nauka.gov.pl/.../krajowe-ramy-kwalifikacji/


Informacje o dotychczasowym projekcie dotyczącym opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Polski znajdujące się na stronie → www.krk.org.pl

 


 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2